Gaudiwettkampf 2010 - Ergebnisse

15.08.2010/G. Hofheinz

v.l.: Platz 3 - 2 - 1